نحوه آشنایی شما با افق طرح منطقه؟

تبلیغات اینترنتی و گوگل
48 %48 %48 % 48.00% (72)
تبلیغات ایمیل مارکتینگ
2 %2 %2 % 2.00% (3)
تبلیغات پیامکی
15 %15 %15 % 15.33% (23)
کاتالوگ های شرکت
2 %2 %2 % 2.67% (4)
معرفی توسط دوستان
7 %7 %7 % 7.33% (11)
از طرف کارمندان افق طرح
11 %11 %11 % 11.33% (17)
سایر موارد
13 %13 %13 % 13.33% (20)

جمع آراء : 150


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]